Bu site Harun Yahya'nn eserlerinden faydalanlarak hazrlanmtr.
www.harunyahya.org

Darwinist Propagandaya NET CEVAPLAR
Nature Dergisinde Kompleks Yaam覺n Aniden Ortaya 覺k覺覺 襤tiraf覺 2016-09-09  
PLoS One Dergisine Cevap: Epigenom, Genomun Ak覺ll覺 Y繹netimi Tesad羹flerle A癟覺klanamaz 2016-07-08  
New York Times覺n Yapay 襤nsan Genomu Yaratma 襤ddias覺 Neden Anlams覺zd覺r? 2016-05-31  
Dino Masal覺nda Yeni Bir Sahte Ara-T羹r Denemesi Yapan "Darwinist Medyaya Cevap" 2016-03-27  
Ateist Propagandan覺n G羹c羹 ve Darwinist Diktat繹rl羹e Ba Een PLOS One Dergisi 2016-03-19  
Armadillolar覺n atas覺 yine Armadillolard覺r 2016-03-09  
Neandertallerle Ayn覺 Hastal覺klara Sahip Olmam覺z Ne Anlama Gelir? 2016-03-02  
Sputnik Newsin evrim propagandas覺 ger癟ekte yarat覺l覺覺 kan覺tlar 2015-10-09  
New Scientist Nautiluslar Konusunda Nerede Yan覺ld覺? 2015-10-06  
Evrimcilerin Homo Naledi Senaryosu Bo 覺kt覺 2015-09-18  

DİĞER NET CEVAPLAR >>

 
 


MAKALE:
PEYGAMBER嵱幊 (SAV)嵣 HAYATINDAN G鄇EL 烼NEKLER

烰EML NOT!

AKILLI TASARIM yani YARATILI

Sitede zaman zaman karnza Allah'n yaratmasndaki mkemmelli簨 vurgulamak i蓾n kulland蹥mz "tasarm" kelimesi 踦kacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanld蹥nn do繢u anlalmas 蔞k 霵emli. Allah'n tm evrende kusursuz bir tasarm yaratm olmas, Rabbimizin 霵ce plan yapt蹥 daha sonra yaratt蹥 anlamna gelmez. Bilinmelidir ki, g闥lerin ve yerin Rabbi olan Allahn yaratmak i蓾n herhangi bir 'tasarm' yapmaya ihtiyac yoktur. Allah'n tasarlamas ve yaratmas ayn anda olur. Allah bu tr eksikliklerden mnezzehtir. Allah'n, bir eyin ya da bir iin olmasn diledi簨nde, onun olmas i蓾n yalnzca "Ol!" demesi yeterlidir.

Ayetlerde 騽le buyurulmaktadr:

Bir eyi diledi簨 zaman, O'nun emri yalnzca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir.
(Yasin Suresi, 82)

G闥leri ve yeri (bir 顤nek edinmeksizin) yaratandr. O, bir iin olmasna karar verirse, ona yalnzca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

T鄄Kキ KURAN-I KER嵱 - B幊E DESTEK OLUN - K嵨APLAR - F尳MLER - MAKALELER - HAD嵞 K粔ES

Do簜daki Tasarm kitabn pdf ve txt formatnda da okuyabilirsiniz.